Disclaimer

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site; De gebruiker – in welke hoedanigheid ook – van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

BrightBoard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit geldt zowel voor informatie die BrightBoard zelf op de site plaatste, als voor de informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financi?le of andere schadevergoeding. BrightBoard is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

BrightBoard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen, het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BrightBoard verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

BrightBoard behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over ons en hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen, contacteer ons!

Neem contact op

Zone 5 Mollem 318
1730 Asse (Mollem)
Belgium

+32 (0)2 486 06 20 Info@brightboard.eu

Volg ons