SBAT Dendermonde

Les clients savent parfaitement ce que l’on attend d’eux.

La demande du client

Au centre SBAT de Dendermonde, des centaines de clients passent chaque jour pour l’inspection de tous types de véhicules. Tout retard lors d’une inspection, ne serait-ce que de quelques secondes, a un impact sur le service et les temps d’attente. En d’autres termes, des instructions claires garantissent des opérations fluides et rapides. Il en résulte non seulement moins de frustration ou de malentendus de la part des visiteurs, mais aussi beaucoup plus de plaisir à travailler pour notre propre personnel.

Notre solution

In het SBAT-centrum in Dendermonde komen dagelijks honderden klanten langs voor de keuring van alle soorten voertuigen. Elke vertraging bij een keuring, ook al is het maar enkele seconden, heeft een impact op de service en de wachttijden. Duidelijke instructies zorgen met andere woorden voor een vlotte en snelle werking. Dit resulteert niet alleen in minder frustratie of misverstanden bij bezoekers, maar ook in veel meer plezier voor ons eigen personeel.

  • Type: BrightBoard AdScreen Outdoor
  • PixelPitch: P6
  • Dimension: 2.400mm x 480mm = 1,15m²
  • Résolution: 400pxs x 80pxs = 32.000 px

Media

Vraag een offerte

Trek de aandacht met attractieve en dynamische boodschappen. Genereer meer merkbekendheid en meer omzet.